מכרזים

מכרזי ינואר 2018

מכרז חברת החשמל מס' 041048040A

תחמ"ש אייל - עבודות בניה אזרחית ומרכות נלוות להקמת התחנה

מועד אחרון להגשה :   07/02/18       בשעה :    13:00

למסמכים נלווים לחץ כאן

מכרזי דצמבר 2017

מכרז חברת החשמל מס' 041048010A

תחמ"ש שדרות - עבודות בניה אזרחית ומערכות נלוות להקמת התחנה.

מועד אחרון להגשה :       03/01/18         בשעה :    11:00

למסמכים נלווים לחץ כאן

_________________________________________________________________________________

מכרז חברת החשמל מס' 080002340

התקשרות לאספקה, הובלה ויציקה של בטון לצורך ביסוס עמודים במחוז דרום (אזורים צפוניים, דרומיים ונפת ב"ש)

מועד אחרון להגשה :       10/01/18          בשעה :   11:00

למסמכים נלווים לחץ כאן 

_________________________________________________________________________________

מכרז חברת החשמל מס' 041046090A

עבודות פיתוח בתחמ"ש הר טוב

מועד אחרון להגשה :    27/12/2017       בשעה :      13:00 

למסמכים נלווים לחץ כאן 

_________________________________________________________________________________

 

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ מכרז פומבי מס' מג/2018/2

תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בשיטות בניה קונבנציונלית וטרומית ולתכנון ובניית מוסדות חינוך ממוגנת : 

תאריך הגשה :   24/12/2017 - 25/12/2017     בשעה :     12:00

למסמכים נלווים לחץ כאן

________________________________________________________________________________

 

מכרזי נובמבר 2017

מכרזי הרשויות המקומיות מס' 78/2017

מצ"ב ריכוז של מכרזי הרשות המקומית

למסמכים נלויים לחץ כאן

_________________________________________________________________________________

 

מכרזי הרשויות המקומיות מס' 77/2017

מצ"ב ריכוז של מכרזי הרשות המקומית 

למסמכים נלווים לחץ כאן

 

מכרז רכבת ישראל מס' 21714

תחזוקה ושיקום של מבנה תחתון במסילות הרכבת
 
 מועד אחרון להגשה :   06/12/2007     בשעה :    13:00
 
יום ה' 16/11/17 בשעה 10:00
חדר ישיבות לובי - משרדי הנהלת הרכבת ברחוב דרכי משה 3 , לוד.
 
 
_________________________________________________________________________________

מכרז חברת החשמל מס' 041047570A

אתר גזר (נשר-רמלה) - עבודות פיתוח שטח 

מועד אחרון להגשה : 22/11/2017       בשעה :  13:00

חובה להשתתף במפגש קבלנים שיתקיים ביום  ג' 07.11.17 בשעה 13:00. 

נקודת המפגש: בכניסה לאתר תחנת-הכח גזר (נשר-רמלה). 
איש קשר לנושא זה : מר אריה קרלין – 054-6098702. 
ולפניות ושאלות – מר לוינטל מרק – 054-6098025  ממחלקת  מכרזים אזרחי   
 

למסמכים נלווים לחץ כאן

_________________________________________________________________________________

מכרז חברת החשמל  041047840A

התקשרות לעבודות שיפוצים בתחום הנדסה אזרחית באתר אורות רבין והסביבה

מועד אחרון להגשה :   22/11/2017         בשעה :   13:00

נקודת המפגש: בכניסה לאתר תחנת-הכח אורות רבין בחדרה. 
 איש קשר לנושא זה  ולפניות ושאלות – מר אפי שיינמן – 086-7645369  ממחלקת  מכרזים אזרחי   
בסיורי קבלנים יש להצטייד בנעלי עבודה וכובע מגן 
 

למסמכים נלווים לחץ כאן

_________________________________________________________________________________

מכרזי אוקטובר 2017

מכרז חברת החשמל מס' 042047690

___________________לביצוע הקמה ופרוק פגומים תעשייתיים בתחנות הכח הדרומיות (למעט רוטנברג).

מועד אחרון להגשה :  25/10/2017   בשעה : 13:00

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: 

1. המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976. 
2. ניסיון מוכח בביצוע עבודות הרכבת פיגומים תעשייתיים ב- 5 השנים האחרונות בתחנות כח או במפעלי תעשיה. על המציע להוכיח כי ביצע במהלך שנה אחת מתוך 5 השנים האחרונות עבודה אחת או מספר עבודות הרכבת פיגומים תעשייתיים כאמור, בהיקף מצטבר של לפחות 40,000 מ"ק פיגומים. 
3. המצאת המחאה חתומה של המציע ("שיק ערבות") לקיום ההצעה על סך של  400,000 ₪,לפקודת חברת החשמל. 
לא יתקיים סיור קבלנים למכרז זה. 
אשת הקשר לנושא  ולפניות ושאלות – גב' דוריס בארי - 076-8645692 ממחלקת מכרזים מכני/חשמלי

מסמכים נלווים : 

1. הוכחה בעברית הארץ

למסמכים נלויים לחץ כאן

2. הוכחה בעברית

למסמכים נלווים לחץ כאן

3. מסמכי המכרז

למסמכים נלויים לחץ כאן

4. מסמכים להגשה 

למסמכים נלויים לחץ כאן

_________________________________________________________________________________

מכרז חברת החשמל מס' 15000079

לביצוע עבודות שיפוץ וטיפול במבנים של תחנות טרנספורמציה פנימיות (תחטפי"ם) בתחומי מחוז דן של חברת החשמל.

מועד אחרון להגשה : 08/11/2017   בשעה :  12:0

השתתפות חובה במפגש וסיור שיתקיים ביום 29/10/2017 במשרדי מחוז דן ברחוב אנילביץ' 56

תל אביב, קומה 4 - חדר ישיבות . 

מי שלא ישתתף במפגש ובסיור יהיה מנוע מהגשת הצעה למכרז.

לבירורים ניתן לפנות ל -

לילך קוזינץ - 

טל' - 03-6373543

פקס - 0723428866

דוא"ל - lilahk@iec.co.il

_______________________________________________________________________

מכרז החברה למשק וכלכלה מס' 36/2017

לביצוע תכנון ובניית אולמות ספורט וקירויים למגרשי ספורט 

מועד אחרון להגשה :  30/10/2017   בשעה : 12:00

פגישת הבהרות תתקיים ביום שלישי 17/10/2017 בשעה 14:00 במשרדי החברה "מגדל התיכון" ברחוב הארבעה 19, קומה 9 , תל - אביב. 

למסמכים נלויים לחץ כאן

_________________________________________________________________________________

*מכרז חברת חשמל מס' 150000740

לביצוע עבודות חפירה,הנחת כבלי מתח עליון 161 ק"ו ועבודות נלוות בעיר אופקים

ועד אחרון להגשה: 28/09/2017 בשעה: 12:00

השתתפות חובה בכנס וסיור מציעים שיתקיים ביום 11/09/2017 בשעה 10:00.

מקום המפגש הנו במשרדי הקבלן באתר העבודה באופקים, הממוקם בדרך  הטייסים , אופקים. 

לטפסי המכרז כנסו לאתר חברת החשמל בלינק המצורף:

https://www.iec.co.il/suppliers/pages/tenderslist.aspx?FreeText=150000740

_________________________________________________________________

* מכרז חברת החשמל מס' 042047420A

ניקוי מזהמים באתר הדלק באתר תחנת-הכח "רוטנברג "באשקלון

מועד אחרון להגשה: 27/09/2017 בשעה: 13:00

השתתפות בסיור קבלנים חובה. 
חובה להשתתף במפגש קבלנים שייערך ביום ב'  18.9.17 בשעה 10:00. 
נקודת המפגש: בכניסה לאתר תחנת-הכח "רוטנברג" באשקלון.

לקריאת המכרז כנס לאתר של חברת חשמל

https://www.iec.co.il/suppliers/pages/tenderslist.aspx?FreeText=042047420A

_________________________________________________________________

* מכרז חברת החשמל מס' 042047450A

תחמ"ש רותם – השלמת עבודות פיתוח

מועד אחרון להגשה: 27/09/2017 בשעה: 13:00

חובה להשתתף בסיור קבלנים. 

חובה להשתתף במפגש קבלנים שייערך ביום  ד'  13.9.17 בשעה 12:00. 
נקודת המפגש: בכניסה לתחמ"ש רותם. 

לקריאת המכרז כנס לאתר של חברת החשמל 

https://www.iec.co.il/suppliers/pages/tenderslist.aspx?FreeText=042047450A

_________________________________________________________________________________

*מכרז חברת חשמל מס' 150000740

לביצוע עבודות חפירה,הנחת כבלי מתח עליון 161 ק"ו ועבודות נלוות בעיר אופקים

מועד אחרון להגשה: 25/09/2017 בשעה: 12:00

השתתפות חובה בכנס וסיור מציעים שיתקיים ביום 11/09/2017 בשעה 10:00. מקום המפגש הנו במשרדי הקבלן באתר העבודה באופקים, הממוקם בדרך  הטייסים , אופקים.

להמשך קריאת המכרז כנסו לאתר של חברת החשמל 

https://www.iec.co.il/suppliers/pages/tenderslist.aspx?FreeText=150000740

_________________________________________________________________________________

 

* מכרז חברת החשמל מס' 042047330A

צביעת מיכל – אתר צפית

מועד אחרון להגשה 13.9.17 בשעה 13:00

חובה להשתתף במפגש קבלנים שייערך ביום שלישי 5.9.17 בשעה 10:00. 

נקודת המפגש: בכניסה לאתר צפית. 

לקריאת המכרז כנס לאתר חברת החשמל 

https://www.iec.co.il/suppliers/pages/tenderslist.aspx?FreeText=042047330A

_________________________________________________________________________________

* מכרז חברת החשמל מס' 150000740

לביצוע עבודות חפירה,הנחת כבלי מתח עליון 161 ק"ו ועבודות נלוות בעיר אופקים.

מועד אחרון להגשה: 25.9.17 בשעה 13:00

השתתפות חובה בכנס וסיור מציעים שיתקיים ביום 11/09/2017 בשעה 10:00. מקום המפגש הנו במשרדי הקבלן באתר העבודה באופקים, הממוקם בדרך  הטייסים , אופקים.

לקריאת המכרז כנס לאתר חברת החשמל 

https://www.iec.co.il/suppliers/pages/tenderslist.aspx?FreeText=150000740

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* מכרז חברת חשמל מס' 041046930A

שיקום וטיפול בקורוזיה של הפורטלים – תחמ"ש איתן

מועד אחרון להגשה: 13/09/2017 בשעה: 13:00

חובה להשתתף במפגש קבלנים שייערך ביום 31.8.17 בשעה 14:

לקריאת המכרז ותוכניות כנס לאתר חברת החשמל .

_________________________________________________________________

* מכרז חברת חשמל מס' 041047470A

 הקמת התחנה – תחמ"ש חריש

מועד אחרון להגשה: 13/09/2017 בשעה:13:00

חובה להשתתף במפגש קבלנים שייערך ביום  28.817 בשעה 10:00. 

נקודת המפגש: בתחנת דלק דור אלון – מענית מול קיבוץ מענית. 

להמשך קריאת המכרז כנס לאתר חברת חשמל.

_________________________________________________________________

* מכרז חב' חשמל מס' 042047520A

התקשרות תקופתית לפרוק ופינוי אסבסט פריך מאתר תחנת-הכח "רדינג" ואתר הדלק 4.

מועד אחרון להגשה:27/09/2017 בשעה:13:00

חובה להשתתף במפגש קבלנים שייערך ביום  ב' 4.9.17 בשעה 10:00. 

נקודת המפגש: בכניסה לתחנת-הכח "רדינג".

להמשך קריאת המכרז לחץ כאן.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*מכרז חברת חשמל 042047530A

התקשרות לפרוק ופינוי אסבסט פריך מאתר המורשת– אתר תחנת-הכח "רידינג ".

 

 

מועד אחרון להגשה:27.9.17 בשעה 13:00

חובה להשתתף במפגש קבלנים שייערך ביום ב'  4.9.17 בשעה 11:00. 

נקודת המפגש: בכניסה לתחנת-הכח "רדינג". 

 להמשך קריאת המכרז לחץ כאן

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*מכרז חברת חשמל מס783.4.17

ביצוע C-inspection  בטורבינת לחץ נמוך, בדיקות שורש הלהב ושחרור מאמצים, כרסום להבי דרגה אחרונה של טורבינה לחץ נמוך (  feathering ), שיפוץ ווסתי טורבינות ל.ג, ל.ב ול.נ בתחנת הכח רוטנברג.

מועד אחרון להגשה: 10/09/2017

להמשך קריאת המכרז לחץ כאן.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

*מכרז רכבת ישראל מס' 21703

ביצוע עבודות בינוי ותשתית במתחם אשקלון.

תאריך אחרון לשאלות 26.10.17

תאריך אחרון להגשת הצעות 20.11.17 בשעה 13:00

מפגש מציעים בתאריך 6.9.17 בשעה 10:00 במשרדי הרכבת בת"א אגף משאבי אנוש.

להמשך קריאת המכרז לחץ כאן

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*מכרז רכבת ישראל מס' 2172

שדרוג והרחבת חניון בתחנת רכבת להבים

תאריך אחרון להגשה 2.10.17 בשעה 13:00

מפגש מציעים וסיור חובה: יום ה' 14/09/2017 בשעה 14:00בחניון תחנת רכבת להבים.

להמשך קריאת המכרז לחץ כאן.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* מכרז רכבת ישראל מס' 31707

אספקת ציוד וחלקי חשמל

תאריך אחרון להצגת שאלות 10.9.17

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 27.9.17 בשעה 12:00

להמשך קריאת המכרז לחץ כאן.

למסמכים נוספים כנס לאתר רכבת ישראל 

https://www.rail.co.il/tenders/pages/2017/31701.aspx

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*מכרז חברת החשמל 042047350A

עבודות ניקוי ושטיפה בלחץ גבוה – אתר תחנת-הכח "רוטנברג"

 תאריך אחרון להגשה: 6.9.17 ב- 13:00

מומלץ להשתתף במפגש קבלנים שייערך ביום ג' 29.8.17 בשעה 09:30.

למסמכי הגשה לחץ כאן.

למודעה בשפה הערבית לחץ כאן.

למודעה בשפה העברית לחץ כאן.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*מכרז חב' החשמל מס' 766.1.17

שירות בדיקות  בקווי השלק התת ימיים"24 ו-"16 בתחה"כ אשכול.

תאריך אחרון להגשה: 3.9.17 ב- 12:00.

למכרז לחץ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*מכרז עיריית באר שבע

ביצוע עבודות שיפוצים במוסדות ובמרחב הציבורי בתחום העיר באר שבע

תאריך אחרון להגשה: 5.9.17 

לקריאת המכרז לחץ כאן.

מחירון העירייה.

פרוטוקול שאלות הבהרה.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

*מכרז פומבי של עמידר

הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות בנייה, שיפוצים ותיקונים כללים בדירות ובתי החברה ברחבי הארץ.

ניתן להגיש עד 24.8.17

השתתפות בכנס המציעים נינה חובה ובתאריך 17.8.17 ב- 12:30 במשרדי עמידר בבאר שבע.

להמשך קריאת המכרז לחץ כאן.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

*מכרז של חברת החשמל מס' 042047280A

הקמה ופרוק פיגומים תעשייתיים בתחנות הכח הדרומיות (למעט רוטנברג)

 

מועד אחרון להגשה:23/08/2017 בשעה: 13:00

לא יתקיים סיור קבלנים למכרז זה.

להמשך קריאת המכרז לחץ כאן .

____________________________________________________________________________________________________________

 

*מכרז של חברת חשמל מס' 150000770A

לביצוע עבודות חפירת תעלות, מילוי ושיקום, הנחת כבלי חשמל תת קרקעיים מסוגים שונים (רת"ק), עבודות חיבור לבתים (חל"ב), חפירת בורות לעמודים, עבודות נלוות לסוגיהן וכן עבודות נוספות, בתחומי מחוז דן.

מועד אחרון להגשה:23/08/2017 בשעה: 12:00

שתתפות חובה במפגש מציעים למכרז שיתקיים ביום 14/08 בשעה 10:00 במשרדי החברה, רחוב אנילביץ 56 תל אביב. 

להמשך קריאת המכרז לחץ כאן

____________________________________________________________________________________________________________

*מכרז של חברת החשמל מס'  041047380A

הסדרת נגישות במשרדים אזוריים נהריה וטבריה.

מועד אחרון להגשה:23/08/2017 בשעה: 13:00

השתתפות בסיור קבלנים הינה חובה. 

חובה להשתתף : במפגש קבלנים שייערך ביום ה' 10.8.17 בשעה 09:30. 

להמשך קריאת המכרז לחץ כאן.

___________________________________________________________________________________________________________

*מכרז של חברת חשמל מס' 044047180A

תחנות הכוח הדרומיות-הנחת כבלים

מועד אחרון להגשה 16.8.17 בשעה 13:00

למכרז לחץ כאן

להמשך קריאת המכרז לחץ כאן

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

מכרזי יולי  2017

* מס' מכרז- 3000016688

עבודות חפירה בחלקו הדרומי של מחוז ירושלים

 

להמשך קריאת המכרז לחץ כאן

*מס' מכרז- 042045110A

התקשרות תקופתית לפרוק ופינוי אסבסט- אתר תחנת כח "רידינג"

להמשך קריאת המכרז לחץ כאן.

*מס' מכרז A044046480

התקשרות תקופתית לשיפוץ מבנים יבילים מנתניה עד רמת חובב.

להמשך קריאת המכרז לחץ כאן.

*מס' מכרז- 041046760A

עבודות תגמיר -תחנת כח "אשכול" באשדוד.

להמשך קריאת המכרז לחץ כאן.

*מס מכרז- 13466/2017

פרטי מכרז: אופקים קרית מנחם. השלמת פיתוח .
להמשך פרטי המכרז לחץ כאן.

 

מכרזי פבואר 2017-
מכרז חידוש, שיפוץ, תוספות בניה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור.                                       

פורסם בתאריך 14.2.17

מכרזי ינואר 2017-
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ-
תכנון ובניית מבני ציבור בהיקף של עד 750 מ"ר.
פורסם בתאריך 19 בינואר

     

 

 למדור חדשות בנושא מכרזים לחצו כאן

 


 

 

 

 

 

042047280A

042047530Aהתקשרות לפרוק ופינוי אסבסט פריך מאתר המורשת– אתר תחנת-הכח "רידינג "

צביעת מיכל – אתר צפית

ניקוי מזהמים באתר הדלק באתר תחנת-הכח "רוטנברג "באשקלון

150000740

 עבודות שיפוץ וטיפול  במבנים של תחנות טרנספורמציה פנימיות  (תחטפי"ם)  בתחומי מחוז דן של חברת החשמל

הקמה ופרוק פגומים תעשייתיים בתחנות הכח הדרומיות (למעט רוטנברג)

אתר גזר (נשר-רמלה) - עבודות פיתוח שטח

עדכונים אחרונים
מנהל עבודה לתשתיות
ארגון הקבלנים באר שבע והנגב בשיתוף מכללת שבירו פותחים קורס מנהלי עבודה לתשתיות בתאריך 17.10.17.
לפרטים נוספים לחץ על קישור קורסים
מפעילי עגורן בדיקה מעמיקה של רישיונות המפעילים
במסגרת מאמצים לצמצם את תאונות העבודה בגין עגורנים, מנסה מינהל הבטיחות לאתר מפעילי עגורן הפועלים ללא רישיון כלל או עם רישיון שאינו תקף.
כנס הקבלנים המקצועי ים המלח 2017
לגלריית התמונות של הכנס לחץ כאן
מסלולי הכשרה חדשים למנהלי עבודה
ללא צורך בניסיון או הכשרה קודמת!
קטלוג מוצרים ושירותים לבנייה ירוקה
מופעל על ידי המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
חובת מינוי ממונה בטיחות בחברות בעלות סיווג ג'5
הנחיה מפי מפקחת העבודה הראשית במשרד הכלכלה
ביקור ניידת הבטיחות באתרי בניה - לתשתיות
חברים זכאים להדרכת ניידת הבטיחות שמפעילה ההתאחדות ללא עלות!
כדאי להיות חברים בארגון!!
לחצו לפרטים נוספים
המלצות לקידום הבטיחות והגהות באתרי תמ"א 38
מפי המוסד לבטיחות וגהות
מחפשים עבודה? צריכים עובדים??
היכנסו ללוח דרושים!!
במסגרת השירותים שהארגון מעניק לכם הקבלנים, ניתן לפנות אלינו ונפרסם עבורכם בלשונית "דרושים" באתר!
צריכים סיוע בהתנהלות מול רשם הקבלנים?
רישום חדש, הגדלת סיווג, מילוי טפסים מקוונים, דיווחים שוטפים לרשם...
טיפול מול הרשם במסלול מהיר ללא עלות - התקשרו כבר היום! 08-6105157 אסתי
ייעוץ משפטי לחברי הארגון ללא עלות
הייעוץ יינתן ע"י עו"ד ישי מדלסי בתיאום מראש
ברוכים הבאים
לאתר ארגון הקבלנים והבונים באר שבע והנגב
«ינואר 2018»
אבגדהוש
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 2324 25 26 27
28 29 30 31