מיום א' צפוי להיות סגר. ענף הבניה צפוי להיות מוגדר כענף חיוני כמו בסגרים הקודמים. נפעל במתכונת חירום, כולל הפקת תעודות מפעל/עובד חיוני ומתן מענה לכל בעיה או שאלה שתעלה מהשטח. עדיין לא קיבלנו עדכון לגבי כניסת העובדים הפלסטינאים ובאיזה מתכונת. בשלב זה אנו בקשר עם גורמי הממשלה וכשיהיו פרטים נוספים נעדכנכם.