ענף הבנייה והתשתיות חיוני במהלך הסגר

בית עדכוני הקורונה חדשות הקורונה ענף הבנייה והתשתיות חיוני במהלך הסגר

בהתאם להחלטת הממשלה, ענף הבנייה והתשתיות יוותר פעיל באופן מלא וללא מגבלות במהלך ימי הסגר. טרם התקבלו הנחיות ביחס לאופן הפעילות של העובדים הפלשתינאים (יומיות או קפסולות). נעדכן מייד לכשיתקבלו אצלנו. לאור הסגר, אנו מאפשרים להנפיק עבור עובדיכם "תעודות עובד חיוני" על מנת שיוכלו להתנייד עימן ולהציגן במידת הצורך לגורם הממונה בשטח, כך שיעידו על השתייכותם לענף הבנייה. 

לצורך כך, הינכם מתבקשים להכניס את פרטי עובדיכם למערכת התעודות באמצעות הטופס בקישור להלן: https://acb-forms.egen.co.il/
ממשיכים לעמוד לרשותכם - בכל עניין בו אתם זקוקים לעזרתנו.