השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

עדכוני סיווגים אפריל 2018

בהתאם להודעה של רשם הקבלנים להלן עדכון היקפי הסיווגים כספי/מ"ר שעודכנו בתאריך. 01.04.2018

קבוצה

סיווג

קבוצה א'

באלפי ₪

70%

 

קבוצה ב'

באלפי ₪

70%

 

קבוצה ג'

באלפי ₪

70%

ענף בניה

למגורים

בלבד במ"ר

70%

 

1

1,577

1,104

2,582

1,807

4,212

2,948

2000

1400

2

3,155

2,208

5,167

3,617

7,616

5,331

3000

2100

3

6,309

4,416

10,336

7,235

15,231

10,662

5000

3500

4

12,621

8,835

20,670

14,469

30,460

21,322

10000

7000

5

בלתי מוגבל

 

בלתי מוגבל

 

בלתי מוגבל

 

בלתי מוגבל

 

 
הסכומים בטבלה בתוקף מיום. 01.04.2018-01.10.2018

 

(1) בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבניה למגורים - ההיקף הכספי המרבי למעט מס ערך מוסף, הוצאות בשל קרקע, מיסים על הקרקע ואגרות בניה, והכל כפי שרשאי הקבלן לבצע באתר בניה אחד בכל אחת מקבוצות הסוג.

(2) בבניה למגורים - ההיקף הכספי המרבי כאמור בפסקה (1) או ההיקף המרבי במ"ר, לרבות שטחים ציבוריים בנויים כגון מקלטים, מחסנים, חניות מקורות, הכל כמפורט בהיתר הבניה והכל כפי שהקבלן רשאי לבצע באתר בניה אחד.

לתשומת לבכם, חל שינוי בתנאים הנדרשים להעלאת הסיווג

בעקבות תיקון תקנות רשום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות(סיווג קבלנים רשומים)(תיקון),  התשע"ז-2017, החל מיום 11.5.2017 עודכנו התנאים להעלאת הסיווג, קבלן המבקש להעלות סיווגו נדרש להציג עבודות בהיקף הדרוש כדלקמן.

"עבודות בהיקף הדרוש" –"עבודות הנדסה בנאיות שהתקיים בהם אחד משני אלה:

(1) העבודות בוצעו באתר בניה אחד והיקפן לא פחת מ-70% מן ההיקף המרבי המותר בסוג שסווג הקבלן.

(2) העבודות בוצעו בשני אתרי בניה והתקיימו בהן כל התנאים שלהלן:

(א) היקף העבודות בשני האתרים יחד לא פחת מ-100% מן ההיקף המרבי המותר בסוג שסווג הקבלן.

(ב) היקף העבודות בכל אחד מהאתרים בנפרד לא פחת מ 40% מן ההיקף המרבי המותר בסוג שסווג הקבלן.

(ג) הייתה חפיפה בתקופות העבודה בשני האתרים בשיעור של 50%  ממשך ביצוע העבודות בפועל בכל אחד מהאתרים".

יובהר כי אין שינוי בהיקפים המרבים המותרים לכל סיווג.

קבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק במסגרת הסיווג שאושר לו.

בידו של כל קבלן שנקבע סיווג בהתאם לתקנות מצויה הודעה מתאימה.

העדכון הבא יהיה ב- 01.10.2018

 

פרסום ראשון :02/05/2018 11:15:03
עדכון אחרון :02/05/2018 11:37:27
עדכונים אחרונים
מנהל עבודה לתשתיות
ארגון הקבלנים באר שבע והנגב בשיתוף מכללת שבירו פותחים קורס מנהלי עבודה לתשתיות בתאריך 17.10.17.
לפרטים נוספים לחץ על קישור קורסים
מפעילי עגורן בדיקה מעמיקה של רישיונות המפעילים
במסגרת מאמצים לצמצם את תאונות העבודה בגין עגורנים, מנסה מינהל הבטיחות לאתר מפעילי עגורן הפועלים ללא רישיון כלל או עם רישיון שאינו תקף.
כנס הקבלנים המקצועי ים המלח 2017
לגלריית התמונות של הכנס לחץ כאן
מסלולי הכשרה חדשים למנהלי עבודה
ללא צורך בניסיון או הכשרה קודמת!
קטלוג מוצרים ושירותים לבנייה ירוקה
מופעל על ידי המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
חובת מינוי ממונה בטיחות בחברות בעלות סיווג ג'5
הנחיה מפי מפקחת העבודה הראשית במשרד הכלכלה
ביקור ניידת הבטיחות באתרי בניה - לתשתיות
חברים זכאים להדרכת ניידת הבטיחות שמפעילה ההתאחדות ללא עלות!
כדאי להיות חברים בארגון!!
לחצו לפרטים נוספים
המלצות לקידום הבטיחות והגהות באתרי תמ"א 38
מפי המוסד לבטיחות וגהות
מחפשים עבודה? צריכים עובדים??
היכנסו ללוח דרושים!!
במסגרת השירותים שהארגון מעניק לכם הקבלנים, ניתן לפנות אלינו ונפרסם עבורכם בלשונית "דרושים" באתר!
צריכים סיוע בהתנהלות מול רשם הקבלנים?
רישום חדש, הגדלת סיווג, מילוי טפסים מקוונים, דיווחים שוטפים לרשם...
טיפול מול הרשם במסלול מהיר ללא עלות - התקשרו כבר היום! 08-6105157 אסתי
ייעוץ משפטי לחברי הארגון ללא עלות
הייעוץ יינתן ע"י עו"ד ישי מדלסי בתיאום מראש
ברוכים הבאים
לאתר ארגון הקבלנים והבונים באר שבע והנגב
«מאי 2018»
אבגדהוש
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
2728 29 30 31