מאמר פגימות בעור- הזכויות הכלכליות

בית ייעוץ משפטי מאמר פגימות בעור- הזכויות הכלכליות

חלק ניכר מהפגימות בעור עשויות להקים לסובלים מהן זכויות ותגמול כספי מהמוסד לביטוח לאומי או ממס הכנסה.

מחלות עור רבות עשויות להיות מוכרות כפגיעה בעבודה.

מאמר פגימות בעור- הזכויות הכלכליות

הכרה בפגימות עור כתאונת בעבודה:

מלנומה, BCC, SCC- מדובר בגידולים בעור, שעשויים להיות תולדה של חשיפה לשמש. מי שעבד במשך שנים בחשיפה לשמש ולקה בתקופת עבודתו, אבל גם שנים רבות לאחר סיום החשיפה, בנגעים בעור מסוגים אלה- עשוי להיות מוכר בגין פגימות אלה כמי שנפגע בתאונת עבודה.

"מי יוכר?"

מי שעבד בחשיפה לשמש וסובל ממלנומה/BCC/SCC , יוכל לבקש להכיר במפגעים אלה כתאונת עבודה.

 "האם גם מי שממשיך לעבוד יוכל לקבל הכרה כפגיעה בעבודה?"

בהחלט כן. יש מחלות/תאונות עבודה שניתן להיות מוכר בגינן ולקבל תגמול - גם ללא כל היעדרות מהעבודה, גם כשאין כל פגיעה בשכר וגם כשמוסיפים לעבוד באותה עבודה ללא כל שינוי.

"האם גם מי שכבר אינו עובד בחשיפה לשמש ומי שכבר אינו עובד בכלל או מי שהוא כבר בגיל בו מקבלים קצבת זקנה- יכול לקבל תגמול כספי מביטוח לאומי בגין פגימות אלה?"

בהחלט כן. למחלות אלה יש זמן חביון- כלומר- ייתכן שאדם נחשף לשמש לפני שנים ארוכות ומחלתו התגלתה או התפתחה רק כעת- וגם אלה יוכרו כפגיעה בעבודה. גם מי שכבר אינו עובד וגם מי שזכאי כבר לקצבת זקנה- יוכלו להגיש בקשה להכרה כפגיעה בעבודה, אפילו אם פרש לפני שנים, ויקבל מענק חד פעמי או קצבה חודשית- בהתאם לרמת הפגיעה שלו. יותר מכך, על תביעות למוסד לביטוח לאומי לא חלה התיישנות.

 "מה מקבל מי שיוכר כסובל מנגעים אלה ועבד שנים בחשיפה לשמש?"

 התגמול הכספי נגזר מדרגת הנכות שתיקבע לנבדק בוועדה רפואית. בוועדה רפואית ניתנת נכות בגין עצם קיומם של מפגעי השמש וכן נכות בגין צלקות עקב הסרת נגעים.

 כך למשל, צלקת מכערת או מכאיבה, מקנה 10% נכות. על צלקות בגוף מקבלים נכות נפרדת מצלקות באזור צוואר-פנים-ראש. כך שניתן לקבל 10% בגין צלקת בפנים ו- 10% בגין צלקת בגוף. על צלקות נרחבות- בכל חלק- ניתן לקבל 20% נכות. בנוסך לכך על עצם המחלה ניתן לקבל 10% או 20% נכות, ככל שמדובר ב- BCC  או SCC.

 במלנומה הנכות עשויה להיות גבוהה יותר בהתאם לחומרת המחלה ועשויה להגיע גם ל- 100%. הפיצוי הכספי הוא פונקציה של שיעור הנכות ושל השכר של האדם ערב גילוי הנגעים (אם אלה התגלו בפנסיה יובא בחשבון השכר האחרון לפני הפרישה לפנסיה).

 נכות של 0%-8% לא מקנה תגמול

 נכות של 9%-19% מקנה מענק חד פעמי. כך למשל, נכות של 10% תקנה מענק חד פעמי של פי 3.2 מהשכר ברוטו של החולה. כלומר מי ששכרו ברוטו 10,000 ₪ ונכותו 10%- יקבל מענק חד פעמי בגובה 32,000 ₪. על מענקי ביטוח לאומי אין מס הכנסה.

 נכות של 20% ומעלה- תקנה קצבה חודשית לכל החיים.

 גובה הקצבה הוא השכר ברוטו x 3/4 x אחוזי הנכות. כך לדוגמא- מי ששכרו ברוטו 10,000 ₪ ונכותו 20%, יקבל 1,500 ₪ לחודש ( 10,000x3/4x20%).

"האם ניתן יהיה לקבל גם קצבת זקנה וגם מענק/ קצבת נכות מעבודה?"

 מי שזכאי לקצבת זקנה ומקבל נכות מעבודה בשיעור המקנה מענק חד פעמי- יהיה זכאי גם לקצבת זקנה וגם למענק חד פעמי.

 מי שזכאי לקצבת זקנה וגם לקצבת נכות חודשית (אם דרגת הנכות 20% ומעלה), יידרש לבחור בין בקצבאות ואם יבחר בקצבת זקנה- הוא יהיה זכאי לקבל קצבת זקנה ולעוד מענק חד פעמי בגובה 36 קצבאות נכות מעבודה.

 BCC , SCC או מלנומה  - זכאות לקבלת קצבת נכות כללית:

מי שמבקש לקבל קצבת נכות כללית, להבדיל ממענק או קצבה עקב פגיעה בעבודה, צריך לעמוד ב- 4 קריטריונים מצטברים:

·         נכות רפואית משוקללת- שעולה על אחוז מסוים (40% או 60% לפי העניין), בשל מכלול הבעיות הרפואיות מהם סובל הפונה לרבות בעיות פנימיות, בעיות אורטופדיות ועוד.

·         נכות תפקודית- היינו שהנכות פוגעת בכושר עבודתו.

·         מבחן הכנסה מעבודה- שהכנסתו מעבודה לא תעלה על רף מסוים. (בעניין זה לא מביאים בחשבון הכנסות נוספות, כמו פנסיה למשל).

·         מי שטרם הגיע לגיל קצבת זקנה.

כך למשל, מי שאינו עובד למרות שטרם הגיע לגיל קצבת זקנה, או מי שעובד אך משכורתו נמוכה (התקרה משתנה והיא נמוכה מ- 5,000 ₪ ) או מי שפרש לפנסיה מוקדמת (גם אם הפנסיה גבוהה מאוד) והוא סובל מבעיות רפואיות ממשיות- עשוי לקבל קצבה חודשית. קצבת נכות כללית- תנוע בין כ- 1,400 ₪ ל- 2,600 ₪ לחודש ועשויה לגדול בתנאים מסוימים.

ויובהר - אם הבעיה בעור מוכרת כפגיעה בעבודה, יקבל תגמול גם מי ששכרו נותר גבוה, ללא כל הגבלה.

מחלות עור ופטור ממס הכנסה

 מי שדרגת נכותו הרפואית מגיעה ל- 90% זכאי לפטור ממס הכנסה, על הכנסה מעבודה ופנסיה בשיעור של עד כ- 50,000 ₪ לחודש או על הכנסות אחרות החייבות בתשלום מס הכנסה. במקרה כזה ניתן לקבל החזר מס עד 7 שנים לעבר.

 

לצורך בחינת הזכאות לפטור מביאים בחשבון את כל הבעיות הרפואיות מהן סובל אדם ולכל בעיה קיים "תעריף" (לדוגמא: יתר לחץ דם- 10%, צלקת מכערת- 10%, היעדר שיניים- 20%, אובדן כוח גברא- 30% וכן הלאה).

 

בברכת בריאות ואריכות ימים

*עו"ד ליאור טומשין הוא בעליו של משרד עורכי הדין מרקמן את טומשין, ממחברי הספר "תאונות עבודה ומחלות מקצוע", כותב טור שבועי במוסף השבת של גלובס. לעו"ד טומשין תוכנית רדיו שבועית ב-FM 103 בה הוא משיב לשאלות מאזינים בתחום נזקי הגוף.