הבחירות ליו"ר ארגון הקבלנים והבונים באר שבע והנגב, להנהלה ולוועדת הביקורת נערכו ב-14.5.18 באולמי נרניה בבאר שבע. קבלנים רבים הגיעו להשתתף באסיפה הכללית וביום הבחירות והמפגש הפך לחגיגה של דמוקרטיה.

הבחירות הוקדמו לבקשת החברים המוסלמים, כדי להקדים את צום הרמדאן שחל למחרת. יום הבחירות והאסיפה הכללית נערכו בניצוחם של עו"ד ישי מדלסי ומנכ"ל הארגון צביקה ליבנה, אשר ווידאו שכל התהליך מתנהל לפי התקנון ולפי החוק.

ליו"ר הארגון נבחר שוב אלי אביסרור פה אחד.

להנהלת הארגון נבחרו החברים הבאים (לפי סדר א'ב'):

אבקסיס שולה – קבוצת היוצקים
אבו קוש עבד – א.ע. התיכון
אדרי אסף – פנינת עוזיאל
אזברגה אחמד – א.ח אזברגה
אליה עמוס – י. אליה ובניו
בובליל גלעד – רמות הגל
בן ישי יוסי – נתיבים דרום
גוזלן שמעון – נימבוס יזמות ובניה
דלויה יוסי – דלויה מרכז הבניה
יעקובי אמיר - מנוליד
כאמל שרחה – אחים לימור
לנקרי רפי – לנקרי רפי הנדסה

לוועדת הביקורת נבחרו נאיף אלעמור, שנבחר כיו"ר הוועדה ואיתו שעבאן אלסייד.

באסיפה הכללית אושרו פה אחד הדו"חות הכספיים לשנת 2017 ונערכו בחירות, ואושרו מס' שינויים בתקנון.

אנו מאחלים להנהלה החדשה לעבוד בשיתוף פעולה בהנחייתו של היו"ר למען כלל החברים.