חידוש תוקף אישור קבלן מוכר בענפים: 100 ו-200 בסיווגים ג3 ג4 ג5

בית חדשות ועדכונים הודעות לחברי הארגון חידוש תוקף אישור קבלן מוכר בענפים: 100 ו-200 בסיווגים ג3 ג4 ג5

התאחדות בוני הארץ ומשרד רשם הקבלנים מפרסמים את חידוש אישור קבלן מוכר...