מינוי יו"ר הארגון אלי אביסרור למ"מ נשיא ההתאחדות

בית חדשות ועדכונים הודעות לחברי הארגון מינוי יו"ר הארגון אלי אביסרור למ"מ נשיא ההתאחדות

מינוי יו"ר הארגון אלי אביסרור למ"מ נשיא ההתאחדות הקבלנים בוני הארץ ע"י נשיא ההתאחדות ראול סרוגו.

אלי אביסרור יו"ר ארגון הקבלנים והבונים באר-שבע והנגב נבחר בישיבת נשיאות התאחדות בוני הארץ, בהמלצת נשיא ההתאחדות ראול סרוגו, להיות מ"מ נשיא התאחדות בוני הארץ.

בחירתו של אביסרור מבטאת הערכה רבה לאלי באופן אישי על עשייתו הרבה לאורך השנים ועל השפעתו על ענף הבניין.

בנוסף מינויו מהווה הערכה לפעילות ארגון הקבלנים והבונים באר שבע והנגב, אשר אלי אביסרור עומד בראשו מאז שנת 2010.

בישיבת הנשיאות אמר נשיא ההתאחדות ראול סרוגו כי מינויו של אלי אביסרור, בנוסף לכל כישוריו, זו אמירה שאין יותר מרכז ופריפריה, ויש להסתכל על המדינה כמקשה אחת.

אנחנו שמחים ומברכים!