בדיון שהתקיים עם מהנדסת עיריית באר שבע, נדון כל נושא הבניה הבלתי חוקית בעיקר בתחום צמודי הקרקע...

סוכם על מספר צעדי מנע.

בסיור מקדים שנערך ע"י נציגי ארגון הקבלנים התגלו ליקויים רבים בהם חוסר שילוט,

אי גידור האתר, פיגומים לא יציבים, עובדים ללא קסדות ולא רתומים ועוד.

בקרוב יבוצעו סיורים דומים ע"י מח' הפיקוח של העיריה וע"י רשם הקבלנים.

אנא שימרו על הבטיחות!!!