מצ"ב סקירה כלכלית רבעונית עדכנית הכוללת התפתחויות ונתונים מתחום הבניה לשנת 2018...