על מנת לייצר פתרונות הכשרה המותאמים לצרכי ענף הבניה ולמשק בכללותו, פועל הפורום החברתי-כלכלי, בו חברה התאחדות הקבלנים בוני הארץ, למיפוי הצרכים והבנת המצב הקיים.