בהתאם להודעה של רשם הקבלנים להלן עדכון היקפי הסיווגים כספי/מ"ר אשר עודכנו בתאריך:01.10.2018