קול קורא-פניה למעסיקים המגייסים עובדים מהאוכלוסייה הבדואית

בית חדשות ועדכונים הודעות לחברי הארגון קול קורא-פניה למעסיקים המגייסים עובדים מהאוכלוסייה הבדואית

פניה למעסיקים המגייסים עובדים מהאוכלוסייה הבדואית...