חברים נכבדים שלום רב,

בהמשך  ליום העיון שהתקיים במשרדנו  עם הגב' ענת טויטו מנהלת המדור, ולשאלות מקבלנים בדבר פנית אגף מדורי התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה

בנושא "שינוי גביית דמי טיפול ארגוני לעובדים פלסטיניים המועסקים בישראל" ( רצ"ב ), להן הבהרה:

 

אם העובד לא עדכן את המעסיק בדבר חברותו באחד משני ארגוני העובדים המפורטים במסמך אגף מת"ש,

אין לדווח "קוד רכיב" 2350 עבור העובדים, דהיינו בדיווח ביומן העסקה אין להוסיף קוד רכיב לעובד/עובדים.

נא להביא לידיעת  חשבי השכר ומנהלי החשבונות בחברתכם .

 

מצ"ב במכתב בעברית ובערבית: