מצורף בזו מצגת בנושא תקנות הפיגומים החדשות, חשוב שתתעדכנו בנהלים החדשים.

בכל אינפורמציה נוספת אתם מוזמנים לפנות אלינו.