"המועדון" של ארגון קבלני הנגב מארח: יום עיון בנושא העסקת עובדים ויחסי עבודה...