ארגון הקבלנים והבונים באר שבע והנגב מתכבד להזמין את חברינו הקבלנים המוסלמים לארוחת איפטאר לשבירת הצום.