מצ"ב מכתבו של מנכ"ל התאחדות בוני הארץ, מר אליאב בן שמעון, על קיום האסיפה הכללית והצגת...