הזמנה לכנס הרמת כוסית 2018- לכבוד ראש השנה תשע"ט

בית חדשות ועדכונים חדשות בנושא אירועים הזמנה לכנס הרמת כוסית 2018- לכבוד ראש השנה תשע"ט

ארגון הקבלנים והבונים באר שבע והנגב, מתכבד להזמין את חבריו להרמת כוסית לכבוד ראש השנה