התאחדות בוני הארץ מתכבדת להזמין את חברי הארגון למפגש השנתי...