בכנס נדון בנושאים של תכנית העבודה מול חברת נתיבי ישראל, נושאי מכרזים ועוד...