עקב לחץ של הקבלנים אישרה הכנסת תקנות פחות מחמירות מבחינת תקן הפיגומים, הארץ מביא את הדברים...