בשנת 2018 היקף המשכנתאות עלה זאת בעקבות הזוגות הצעירים שמהווים חלק גדול מהשוק....