ההודעה השבוע על העלאת הריבית, הכניסה את המשק לדריכות, הדבר עלול להשפיע רבות על המתרחש בשטח.

עיתון הארץ עם הכתבה...