בכנס אשר התקיים באילת, אמר השר כי עליית הריבית לא דרמה גדולה. בעתיד נביא ילירידת מחירי הדיור.

ישראל היום מביא את הכתבה...