האם הבאת מפקחים, קנסות של קבלנים ורחפנים לתצפיות מרחוק הם אלו שיעשו את העבודה לצימצום תאונות באתרי בניה? 

עיתון הארץ מביא את הכתבה...

סגירת אתר בניה חודש שעבר לאחר מות פועל                                                                                      צילום: תומר אפלבאום