הקורס הראשון של ארגון קבלני הנגב להכשרת עוזרי בטיחות למנהל עבודה באתרי בנייה הסתיים השבוע. הקורס, בשיתוף "מכללת שבירו" מהווה חלק משורה של יוזמות של ארגון קבלני הנגב להגברת הבטיחות...