כתבה בברנז'ה של דני בלר, על כך שבבכנס של ארגון הקבלנים והבונים באר שבע והנגב שהתקיים השבוע, הובאו טענות רבות כלפי התנהלותו של שר האוצר...