"המועדון" של ארגון הקבלנים מטפל בנושא הבטיחות

בית חדשות ועדכונים כתבו עלינו "המועדון" של ארגון הקבלנים מטפל בנושא הבטיחות

רן כהן, מנהל תחום בכיר במינהל הבטיחות של משרד העבודה והרווחה, נתן השבוע הרצאה מרתקת לעשרות קבלנים מהנגב.

 

המרצה האורח סיפר לחברי המועדון על חידושים בפיקוח: רחפנים חגים מעל אתרי בניה, מצלמים ומדווחים בזמן אמת על מפגעי בטיחות, ואפליקציה חדשה המאגדת נתונים מרשם הקבלנים, הביטוח הלאומי ועוד, ומאפשרת להאבק בעברייני בניה לסוגיהם.

 

במסגרת העשרת הידע של הקבלנים וההתמודדות בנושא תאונות העבודות הוזמן המרצה הבכיר להרצות במועדון הקבלנים הדרומיים, במשרדי הארגון, בבאר- שבע, וריתק את הקבלנים בשורה של חידושים בנושא הפיקוח על אתרי הבניה.

רן כהן גילה, כי למשרדו אין כל כוונה להכניס קבלנים להוצאות: "הפיגומים החדשים יקרים ומגיעים ל- 800.000 שקלים לכל 400 מ"ר. אם בונים פיגום כמו שצריך, אפשר לחיות עם פיגומים פחות חדשניים, כי לא נאלץ קבלנים לרכוש פיגומים יקרים, מבלי שהמדינה תסייע להם בכך. יחד עם זאת, אם פקח רואה באתר סכנה, הוא חייב להוציא מיד צו סגירה.

גם בנושא עגורנים, לא נאלץ קבלנים לרכוש עגורנים חדשים. איננו רוצים למוטט את הענף אלא לייצר מעטפת של בטיחות".

יושב ראש הארגון, אלי אביסרור, המעודד את העיסוק בבטיחות באתרי הבניה, שהה בחו"ל, וסגנו, יוסי דלויה הגיב על דברי המרצה: "אנו רוצים, שהמדינה תעשה ביקורת בונה, ולא תבוא אלינו רק עם קנסות הגורמים לפחד להיות קבלן ולהתמודד עם אחריות שילוחית בכל התחומים של הענף".

מנכ"ל הארגון, צביקה ליבנה, ציין בדבריו: "רמת הסיכון באתרים גבוהה, וכיום יש נפגעים בתאונות עבודה. הזמנו את רן כהן, שהוא מומחה בתחום הבטיחות, כדי ללמוד, לשמוע מנסיונו מהן התאונות האופייניות כדי להמנע מהן בעתיד. לכולנו יש מטרה אחת: למנוע תאונות עבודה באתרי הבניה".

רן כהן הוסיף: "רצינו, שתוקם רשות בטיחות ושתהיה שליטה  ניהולית, אך אין עדיין רשות כזו. יש לי רק כלים של רגולציה. המוסד לבטיחות ולגהות אינו כפוף לנו. הם אמורים לתת לקבלנים הדרכה והסברה. אנחנו מימנו קורס לבודקים מוסמכים לעגורני צריח. אני צריך באמצעות רגולציה קשה להוריד את מספר ההרוגים בענף הבניה, כאשר השחקנים האחרים פחות פעילים ומעורבים. במצב היום, לצערי, אין חובה להעסיק ממוני בטיחות באתרי הבניה"!!!

על המאבק בקבלנים הלא רשומים, שאותו מוביל בנגב ארגון הקבלנים, סיפר רן כהן: "אני מגיש צו לקבלן לא רשום, ואני רוצה, שרשם הקבלנים יוציא לאותו אתר צו סגירה".

צביקה ליבנה הגיב על הדברים באומרו: "גם אם אין הרוגים בבניה צמודת הקרקע, הרי שאין תאום בין כל גורמי האכיפה, ולכן כל אחד מושך לכיוון אחר. לנו יש שיתוף פעולה עם רשם הקבלנים בנושא הקבלנים הלא רשומים".
הקבלן ניסים אוקנין התייחס לנושא אי-ההשקעה בנושא הבטיחות: "אני 22 שנה במקצוע, ואני אומר לכם, כי ההוצאה על בטיחות היא סכום קטן מסך הפרוייקט. צריך לשנות את השם מנהל עבודה ולהתאימו לדרישות הבטיחות כיום, בעיקר, בבניה לגובה".

רן כהן סיכם את הרצאתו המרתקת באומרו, כי ”היעד העיקרי הוא הפחתת היקף תאונות העבודה בענף הבניה, וזאת באמצעות ביסוס שיתופי פעולה עם כל הגורמים, אכיפה והשבחת ידע בבניה, טכנולוגיה, שקיפות והסברה, תיקוני חקיקה, מנגנונים לתמרוץ כספי ועוד".

"המועדון" של ארגון הקבלנים והבונים באר שבע והנגב ימשיך לקיים מפגשי העשרה בתחומים שונים עבור בעלי המקצוע השונים בענפי הבניה.