עיתון "שבע" מדווח על תוצאות הבחירות שנערכו ב-14.5.18 ליו"ר ארגון הקבלנים והבונים באר שבע והנגב , להנהלה ולוועדת ביקורת.