כתבות על ארגון הקבלנים והבונים באר שבע והנגב בעיתון בוני הארץ, בעיתון זה מפורסמות חלק מן פעילויות הארגון...