"תכנית מחיר למשתכן היא תכנית אנטי חברתית שמעמיקה את הפערים בין המרכז לפריפריה"- כך טען יו"ר ארגון הקבלנים והבונים באר שבע והנגב, אלי אביסרור, עיתון השבוע מביא את הדברים...