בבאר שבע ישנם מכרזים רבים ואף אחד לא ניגש אליהם, אלי אביסרור יו"ר ארגון קבלני הנגב : דורשים רפורמה...

כתבה של מגזין השבוע בחדש