משה אביסרור מייסד "אביסרור משה ובניו" אשר חברים אצלנו בארגון, קיבל פרס מפעל חיים על עבודתו הרבה, עיתון "השבוע"-אשדוד מביא את הפרטים...