כתבה בעיתון "שבע" על חברה בארגון שלנו YSB מבית האחים יעקבי על הקמת בניין בפארק..