כתבה בעיתון "שבע" על מצב תביעות סרק של עובדים זרים, יו"ר הארגון מדבר על מה שפשר לעשות...