כתבה של ידיעות הנגב, על הנעשה בשטח העבודה, כשישנם קבלנים אשר משליכים פסולת במרחבים חקלאיים במקום באתר מורשה...