ארגון קבלני הנגב שם לו למטרה להלחם בתאונות העבודה באתרי הבניה. לצורך כך נערכה פגישה עם מנהל אזור הדרום של המכון

לבטיחות וגיהות, מר גבי סיקסיק, וסוכם כי בכל אתרי הבניה של קבלני הנגב תערך הדרכת בטיחות שתעבור בין האתרים השונים...

הניידת מכילה 12 עמדות הדרכה, ומשך ההדרכה לכל עובד הוא כ- 50 דקות.

סוכם כי הניידת תגיע לאתרים לאחר תאום עם חברת הבניה מראש. אנו קוראים לכל הקבלנים לקיים הדרכת בטיחות לכל עובד,

ולשתף פעולה עם הניידת. צריך לזכור כי בכל אתר בניה העובדים מתחלפים, ולכן יש לקיים הדרכה כזו לפחות פעמיים בשנה.

מטה הבטיחות של התאחדות הקבלנים בוני הארץ החל להפיץ מסקנות והפקת לקחים מכל תאונה. מסמך הפקת הלקחים נקרא

"נקודת מפנה". מומלץ מאד לכל קבלן לקרוא את נקודת המפנה המתפרסמת ולהעבירו לעיון העובדים כדי להמנע מתאונות דומות בעתיד.

במידעון חודש יוני 2019 אנו מפיצים 2 מסמכי נקודת מפנה.

שמירת הוראות הבטיחות מצילה חיים – שמרו על חיי העובדים!!!

 

 צילום: ארגון קבלני הנגב