חברים נכבדים שלום רב,

בימים אלו הפיץ אגף מדורי התשלומים עדכון אודות ביטול הפרשת המעסיקים של 2.5% משכר העובד...

הפלסטיני כנגד תשלום ימי מחלה, ובמקביל מעבר לשיטת צבירה וניצול של ימי מחלה על פי חוק ימי מחלה וההסכם הקיבוצי בענף הבנייה.

כמו כן התבקשו המעסיקים לדווח במהלך דיווחי שכר של חודש ינואר 2019 את יתרת ימי המחלה העומדת לזכות העובד.

 

לצורך חישוב יתרת ימי המחלה הופץ לכל מעסיק מידע אודות מספר חודשי עבודה של כל עובד אצל המעסיק הנוכחי, וכן ימי המחלה ששולמו לעובדים אלו.

אנו סבורים כי מידע זה איננו מאפשר תמונה מדויקת של יתרת ימי המחלה, אולם בשל היעדר מידע זה נבנה מודל האומד את יתרת ימי המחלה על בסיס

נתונים המצויים אצל המעסיקים, בנוסף למידע שהועבר על ידי מדור התשלומים.

נתונים אלו הינם וותק ענפי של העובד וחלקיות משרה.

 

בעקבות פניות רבות של קבלנים הוכנה טבלת חישוב ע"י אגף כ"א ויחסי עבודה בהתאחדות בוני הארץ של יתרת ימי המחלה לכל עובד על בסיס מספר הנחות יסוד.

רצ"ב גיליון אקסל המאפשר קבלת הערכה יתרת ימי מחלה שעל המעסיק לדווח.

 

הקבלנים נדרשים למלא עבור כל עובד את הנתונים הבאים:

·         וותק ענפי כפי שמופיע בתלוש שכר אחרון

·         חלקיות משרה כפי שמופיע בתלוש השכר

·         חודשי עבודה אצל המעסיק כפי שהתקבל ממדור התשלומים

·         מספר ימי מחלה ששולמו לעובד על בסיס המידע שהועבר על ידי מדור התשלומים

בתום ההזנה הגיליון מחשב אוטומטי את יתרת ימי מחלה שיש לדווח לכל עובד.

נא עדכנו והעבירו את הגיליון לחשבי השכר ומנהלי החשבונות בחברתכם.

שבוע נפלא!