עורכי הדין גל הררי ושות' מביאים לחברי ארגון הקבלנים והבונים את דיני המכרזים...