הארכת תוקף הוראת מפע''ר בדבר עבודות שאין בהן חובת מינוי מנהל עבודה

בית חדשות ועדכונים חדשות, תקנות ועדכונים בענף הבניה הארכת תוקף הוראת מפע''ר בדבר עבודות שאין בהן חובת מינוי מנהל עבודה

מצ"ב הודעה לקבלנים בדבר הארכת תוקף  הוראת מפע"ר בדבר עבודות בהם אין חובת מינוי מנהל עבודה.

מנהל הבטיחות, במשרד העבודה והרווחה, האריך את תוקף הוראות מפע"ר מס' 448106 בדבר עבודות הפטורות מחובת מינוי מנהל עבודה עד לתאריך 31.12.2019 .
במקביל מנהל הבטיחות מקדם הסדרת הנושא בתקנות.