הודעה קבלן על ביצוע עבודות בניה באמצעות קבלן משנה

בית חדשות ועדכונים חדשות, תקנות ועדכונים בענף הבניה הודעה קבלן על ביצוע עבודות בניה באמצעות קבלן משנה

בשבועות האחרונים החל המוסד לביטוח לאומי להפיץ בקרב הקבלנים טופס חדש ועמוס נתונים, הדורש מהקבלנים למלא את פרטי החוזה עם קבלן המשנה,

עד לרמת מספר העובדים בפרויקט או גובה ההכנסות של קבלן המשנה ובכך הופך הקבלן הראשי לאחראי מבחינה משפטית...