התאחדות בוני הארץ מודיעה: הנחיות לעגורנים ועבודות בגובה

בית חדשות ועדכונים חדשות, תקנות ועדכונים בענף הבניה התאחדות בוני הארץ מודיעה: הנחיות לעגורנים ועבודות בגובה

לקראת מערכת חורפית בסוף השבוע הקרוב, פרסם מינהל הבטיחות מפרסם הנחיות בטיחות להפעלת עגורנים ודגשים לביצוע עבודות בגובה.

לקראת מזג האוויר הסוער שצפוי לפקוד את אזורינו ביום חמישי הקרוב, במהלכו צפויים להיות משבי רוח של 40-50 קמ"ש, ומשבים פתאומיים שיכולים להגיע ל-80 קמ"ש, מתריע  מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, במשרד העבודה והרווחה,  כי מזג האויר יוצר סיכון גבוה למתקנים המוצבים באתרי בניה ועבודות המתקיימות בגובה רב, ומבקש לחדד את הנחיות הבטיחות בעבודה במזג אוויר סוער.כל מבצע בנייה ובעל מקום עבודה כאמור, נדרש לבחון את הסדרי הבטיחות באתרים שבאחריותו, ובמידת הצורך אף להפסיק העבודה, ולהרחיק מהם את העובדים.

תשומת לב מיוחדת נדרשת במקומות בהם נדרשת הפעלת והרמת ציוד וחומרים באמצעות מנופים, וכן יש להימנע משימוש באבזרים ואמצעים שאינם מקובעים כראוי העלולים להתנתק או להיקרע.

לאור הסיכון הקיים לפגיעה ביציבותם של  עגורני צריח כתוצאה ממזג האוויר הסוער הצפוי לפקוד את אזורנו בימים הקרובים, ובמהלך החורף בכלל, מבקש מינהל הבטיחות להדגיש את הצורך והחובה בקיום בדיקות תקופתיות של עגורני הצריח, סביבת עבודת העגורן וסביבת עבודתו של העגורנאי. זאת, על מנת למזער ככל שניתן את הסיכון הנשקף ליציבותו של העגורן ולאפשר את הפעלתו הבטוחה.

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מזכיר כי החוק מקנה לעגורנאי את הסמכות והחובה לעצור את פעילותו של העגורן, במידה ולדעתו המשך הפעלתו בתנאי מזג אוויר סוערים מסכנת את יציבותו והמשך הפעלתו באופן בטיחותי. על פי חוק, העגורנאי מחוייב להפעלתו הבטיחותית של העגורן ואין להתערב בשיקול דעתו במידה והוא סבור כי המשך הפעלת העגורן במזג אוויר סוער תסכן את יציבותו או את הנפתם הבטיחותית של חומרי ומרכיבי הבנייה השונים באתר.

להלן דגשים עיקריים להיערכות נדרשת ופעילות שוטפת בתקופת החורף:

+ בודק מוסמך לעגורני צריח יתייחס בתסקיר הבדיקה להתאמת תא המפעיל לעבודה בחורף (מזגן, מגבים תקינים, חדירת מים לתא וכו'). כמו כן, יש להקפיד על קיום מפרשי רוח בהתאם להוראות יצרן .


+ יש לוודא תקינותו של מנגנון שחרור בלם בכל מנועי הסיבוב במצב out of service וכן לוודא איטום כל חיבורי החשמל, ארונות החשמל ותקינות הארקה עקב סכנת התחשמלות.

+ על העגורנאי לבצע בדיקה יומית לבדיקת תקינותם של הבלמים השונים, גובלי העומס (על ידי שימוש במשקולת מבחן), התקני אזעקה למניעת עומס יתר והמתגים הגובלים. נוסף על כך תבוצע בדיקה שבועית הכוללת בדיקה ויזואלית של כל כבל המשמש בעגורן. ליקויים שיימצאו בבדיקות הללו יירשמו על ידי העגורנאי בפנקס העגורן וידווחו למנהל העבודה ומבצע הבניה, לשם תיקונם. 


+ יש לוודא כי אין היקוות מים סביב יסודות העגורן העשויים לגרום לאי יציבותו.

+ במידה ולדעת העגורנאי, המשך הפעלת העגורן במזג אוויר סוער מסכנת את יציבותו, עליו להפסיק את העבודה ולבצע שחרור לילה בהתאם להוראות היצרן וסוג העגורן (הבאת אונקל העגורן לגובה המירבי והסמוך ביותר לתורן לאחר ניתוק אביזרי הרמה מהאונקל, הטיית הזרוע הקדמית בעגורני לאפינג וכו')

+ יש להימנע מהרכבתו או פירוקו של עגורן צריח בעת מזג אוויר סוער


לפני ירידת העגורנאי מהתא עליו  לוודא את שחרור בלם מנועי הסיבוב וסגירת דלת התא ודלתות ארון החשמל. כמו כן, יש לוודא כי אין  גופים זרים על העגורן אשר עשויים למנוע סיבוב חופשי של הזרוע בהתאם לכיוון הרוח.

+ חל איסור מוחלט על השארת מטען תלוי בגובה על העגורן לאחר סיום יום העבודה.

+ יש להימנע ככל האפשר מביצוע עבודות גלישה במזג אוויר סוער.

+ יש לעגן היטב כל חפץ אשר הרוח יכולה להעיפו.

+ במידה וקיים הכרח לביצוע עבודה בגובה במזג אוויר סוער, באחריותו של מבצע הבנייה לקיימה תוך הקפדה על נהלי עבודה כתובים, הקצאת אמצעי בטיחות למניעת נפילה לעובדים והקפדה על השימוש בהם.