חברים יקרים,

אנו שמחים לבשר לכם על סדרה של הצלחות שרשם השבוע האגף שלנו בדרך להסדרת הענף ויצירת אחידות ווודאות בהתקשרות של הקבלנים עם מזמיני העבודה

החשב הכללי מכרזי על אחידות במכרזים של חברות התשתיות

 

במכתב משותף שהוציאו החשב הכללי במשרד האוצר, מנהל רשות החברות הממשלתיות ומנכ"לית משרד התחבורה, התבקשו חברות התשתית של משרד התחבורה (נתיבי ישראל, חוצה ישראל, רכבת ישראל, נת"ע, נתיבי איילון, מוריה ויפה נוף) ליישר קו במספר רחב של נושאי ליבה בתחום החוזים והמכרזים, על מנת ליצור סטנדרטיזציה בין חברות התשתית ובכך לשפר בצורה משמעותית את יכולת הביצוע בענף.

המכתב יצא לאחר בחינה מעמיקה של צוותים מקצועיים ממשרדי האוצר והתחבורה בשיתוף התאחדות בוני הארץ וחברות התשתית, שבמסגרתה גובשה רשימת המלצות מקצועיות שאותן החברות מתבקשות ליישם עד ל-1.6.2019.

בין ההמלצות שגובשו :

ü      צמצום גובה הערבויות המבוקשות (מכרז, ביצוע וטיב)

ü      צמצום משמעותי של שימוש בעיכבון

ü      קביעת קווים מנחים אחידים לתנאי סף פיננסיים ומקצועיים לפרויקטים

ü      קיצור תנאי התשלום לקבלנים ולספקים

ü      ולקיחת סיכוני ההצמדות למדדים באופן מלא על ידי המדינה

נתיבי ישראל הכריזו על סדרת שינויים במכרזים לטובת הקבלנים

בכנס משותף שערכנו השבוע עם חברת נתיבי ישראל הכריז מנכ"ל החברה מר ניסים פרץ על סדרת שינויים ראשונים בשיטת ההתקשרות בין הקבלנים לחברה שמטרתם יצירת אחידות וודאות בענף.

החברה תפחית את גובה הערבויות, תרחיב את תנאי הסף שיאפשרו ליותר קבלנים להשתתף במכרזים והיא התחייבה לעמידה במועדי התשלום, בנוסף הוצגה תוכנית העבודה של נתיבי ישראל שתאפשר לכם להיערך למכרזים הבאים. כל אלו ישפרו את תהליך הביצוע של הקבלנים מול החברה ואנו מקווים כי חברות תשתיות נוספות יאמצו אף הם את שינוי התפיסה שמובילה חברת נתיבי ישראל.

 ואת המסמך שהופץ על ידי האוצר לחברות התשתית

 לסיכום, אנחנו עדים לכך שחל שינוי תפיסה בממשלה ואצל מזמיני העבודה בכל הקשור לתחום התשתיות והבניה הציבורית . הם מבינים שחייב להיות דיאלוג משותף לטובת כל הצדדים והשבוע עברנו משלב הדיבורים לשלב המעשים.