ההצבעה תאפשר הארכה של הוראת השעה המגדירה כי מכסת העובדים הזרים בענף הבנייה היא 16 אלף.