התאחדות בוני הארץ פועלת לשיפור בטיחות באתרי הבנייה והקטנת מספר הנפגעים וההורגים באתרי הבנייה...