חברת חשמל - מטה לניהול פרויקטים ומשאבים חטיבתיים

בית חדשות ועדכונים חדשות, תקנות ועדכונים בענף הבניה חברת חשמל - מטה לניהול פרויקטים ומשאבים חטיבתיים

בפגישה אשר ניהל הארגון עם גורמים בכירים בחברת החשמל מצ"ב מצגת מטעם חברת חשמל - מטה לניהול פרויקטים ומשאבים חטיבתיים...

מצ"ב מצגת אשר הוכנה על ידי חברת חשמל.

התקיים דיון עם גורמים בכירים בחברה, כך שהארגון יצר קשר טוב עימם.

בעמוד 16 במצגת ישנם שמות של אנשי קשר לפתרון מהיר של בעיות בזמן vפרויקט.