מדריך הרישום החדש והמעודכן לקבלן מוכר לענפים 100 ו200 בסיווגים ג'3, ג'4 וג'5. ניתן להיעזר בשירותי הארגון לבדיקה ולהעברת הטפסים כנדרש למנהלת קבלן מוכר.

לא תתאפשר הגשה במיל. 

את המסמכים יש להגיש ללא סיכות למינהן וכל המסמכים צריכים להיות תואמים למדריך החדש. 

לא יתקבלו מסמכים שנלקחו מהמדריך הישן.