כזכור בשנים האחרונות היו מקרים רבים בהם התנפצו מעקות זכוכית במרפסות והסבו נזק למשתמשים בבניין ולעוברי אורח.

מכון התקנים הוציא עדכון לתקן 1099 שדן במניעת תופעה זו!

מפאת חשיבות הנושא אבקש להעביר מכתב זה לכל החברים הקבלנים .

מומלץ כי בטרם התקנת מעקות מזכוכית יש לוודא כי הם עומדים בדרישות תקן 1099 רביזיה אחרונה.

יש לוודא כי סוג הזכוכית במעקות ואופן התקנתה תואמים את האמור ברביזיה של תקן 1099 משנת 2018.

להלן הסבר על טיפול הרביזיה בתקן התופעה הנ"ל:

לצפייה בהסבר לחץ כאן