מצ"ב טופס אשר מעדכן בנושא נהלים חדשים ממשרד רשם הקבלנים,נא להתייחס.